dissabte, 26 de setembre de 2009

Amb alegria!

Acabàvem l'altre dia un curs i comencem un altre... I van 31!

He tingut el gust de passar per les classes de 3r i 4t d'ESO informant l'alumnat d'una activitat i algunes persones deien: "Has preguntat pels millors". Doncs sí, són dels millors estudiants de l'IES!

Ara necessite recordar-los que, urgentment:
- Han d'omplir la Sol·licitud d’ Inscripció
- Han de demanar en Secretaria Certificat o fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic 2008/2009
- Han de preparar
· Fotocòpia del DNI
· Fotocòpia de la Targeta SIP
· Fotografia de carnet

Si tu també estàs cursant 3r o 4t d'ESO i el curs passat vas obtindre unes bones notes, parla amb mi i, sobretot, continua els teus estudis amb alegria!