dissabte, 11 de febrer de 2012

Guia per a Somni d'una nit d'estiu


 1. ELS PERSONATGES 
  Podem classificar-los en tres grups
  • Els nobles:
  • Els artesans:
  • Els personatges fantàstics:
 1. L’ ARGUMENT
- Hi trobem, a més, tres nivells argumentals perfectament diferenciats:
Hi ha un argument real de la comèdia. Aquest és el que relata ...........................................................................
A aquest argument shi juxtaposa un segon purament teatral : .................................................................................................................
Laltre argument és el que podríem anomenar oníric, fantàstic, en el que hi participen ................................................................................................
      - Escriu de què tracta cada acte
     3. EL TEMPS
- En quina època o any ocorren els fets?
    4. L'ESPAI
    - En quins llocs ocorren els fets de la història?
    5. LA CRITICA
- Raona el títol de l’obra que hem llegit. Quin títol li hagueres posat tu?
- En tota la història s’hi representen diferents tipus d’amor

  • L’ amor adult que és l’amor dels ducs.
 • L’amor adolescent que és l’amor entre
 • L’ amor en crisis com el de
- L’ amor no correspòs que és el
- L’ amor burlesc mostrat entre
- De quina manera es reflexen els diferents estaments i classes socials?
- I les relacions entre pares i fills? I entre homes i dones?
- Quins aspectes de la lectura de l’obra no t’han agradat o consideres menys positius?
- Escriu aspectes positius, que t’hagen agradat de la lectura.