dilluns, 15 d’abril de 2013

Les combinacions de pronoms febles



18.

a) Li’l comenta
b) Li les envia
c) Guarda-la-hi
d) Els en porten
e) Dóna-m’ho
f) Mostra-li-ho
g) Li l’ha trencat sense voler
h) Ens en repartiu
i) Li’ls fotocopiaré

19



a)  Jaume li n’ha comprat un
b) Ma mare els ho conta
c)  Els amics li’l donen
d) Empar ens  l’explica
e)  Neus li les comenta
f)  Enric els n’envia una

23

a)  Li l’explique
b) Se la copiarà
c)  Ens els deixaràs
d) Me’ls donaran
e)  T’ho dic
f)  Els la dibuixaré
g)  Estudieu-vos-les
h) Envia-me’l
i)   Emporta-t’ho
j)   Dóna-li’n
k)  Heu d’aprendre-us-els
l)   Deixeu-nos-la