dilluns, 16 de juny de 2008

L'ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) va ser creada per la Llei valenciana 7/1998 i l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana de 2006 la declara organisme competent únic.
Fins a la construcció de les seues noves instal·lacions, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua té la seua sede en el Monestir de San Miquel dels Reis, sede de la Real Biblioteca Valenciana (coneguda també com Biblioteca Nacional Valenciana).
La AVL es una Institució de caràcter públic, adscrita a la Presidència de la Generalitat, que disfruta de personalitat jurídica pròpia i exercix les seues funcions amb autonomia orgànica, funcional i pressupostària per a garantir la seua objectivitat e independència.
FUNCIÓ
Es la institució que te per funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística , així com velar pel valencià partint de la tradició lèxica gràfica, literària, i la realitat lingüística genuïna valenciana, així com la normalització consolidada.
Els principis i criteris que han d'inspirar l'actuació de l'Acadèmia son els que es desprenen del dictamen aprovat, que figura en el preàmbul de la Llei 7/1998.
Les decisions de la AVL, en l'exercici de les funcions que li corresponen, hauran de ser observades per totes les Institucions de la Generalitat, pels Poders Públics, per la resta d'Administracions Públiques, el sistema educatiu, i els mitjans de comunicació, les entitats, els organismes i empreses, de titularitat pública o que conten amb finançament públic.
La AVL tindrà la seua sede en la ciutat, sense perjudici que puga tindre altres sedes territorials o celebrar sessions en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana
Belén

1 comentari:

D@V!D ha dit...

ola soc david el de 1ºb de la eso
la paginja de aprenentalacanal es molt bonica xo la musica no x q es musica antiga i ara a les jovens les gusta mes el rap i tos aixo bueno les images son mol bonices