dimarts, 16 de febrer de 2010

Guia del candidat

Lourdes m'ha enviat la guia del candidat de les proves de certificació de l'Escola Oficial d'idiomes de l'any passat. Així l'alumnat interessat podrà consultar-la i tindrà una informació més concreta de les proves.