dilluns, 15 de febrer de 2010

Prova d'homologació d'anglés

Esta entrada és per a l'alumnat més major. Lourdes m'ha passat els models dels examens de la prova d'homologació d'anglés perquè puguen consultar-los en aquest blog.
S'avaluen tres destreses: comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita.

Espere que us siga útil.

Model Com. Oral

Model Com. Lectora

Model Exp. Escrita