dissabte, 28 de gener de 2012

Reunió tutorial 30-1-2012

Els pares i mares dels alumnes de 2n tenen la segona reunió del curs el proper dilluns, a les 17.30, a la seua aula.
L'ordre del dia és:
1. Anàlisi dels resultats de la 1a avaluació

2.  Importància de superar el curs a juny
3. Criteris de promoció.
4. Aplicació del RRI davant incidències lleus
5. Activitats extraescolars.
6. Propostes i suggeriments. 

És necessaria l'assistència dels pares i mares, ja que l'educació és feina de tots:  "Educa la tribu sencera", diu José Antonio Marina. Es a dir, l'educació no depén tan sols dels mestres, sinó que és l'acció conjunta de pares, societat (televisió inclosa) ...