dimarts, 31 de gener de 2012

Somni d'una nit d'estiu
- Quins personatges recordes?
- Què havien de fer els artesans?
- Explica les relacions que, inicialment, hi ha entre els nobles.
- Quin personatge t'agradaria representar? Per què?