dijous, 3 de maig de 2012

Autoavaluació de pronoms febles

Solució a les activitats de pronoms febles de la autoavaluació (act. 2, 6,7):

2 Sara. I quina cara fa la teua mare?
David. La mateixa que tu.
Sara. Quin és el problema de la teua mare?
David. Vols saber-lo?
Sara. Si me'l vols contar.
David. Te'l contaré si em dius què et passa a tu.
Sara. No, jo sóc la professora: i no...
David No, què?
Sara. Que una professora no és com una xica de la teua edat.
6 a) me'l vaig arrancar,
b) se l'haurà beguda,
c) te'ls empaquetaré,
d) s'ho creu tot.
e) se'n pren una.
f) se l'apuntarà,
g) guarda-me'n dos.
h) copieu-vos-els.
7 a) Sergi vol aquella bicicleta de muntanya però ara no li la podem comprar, 
b) Pren el bolígraf! Te'l regale.
c) M'he estudiat les fórmules però encara no me les he apreses totes, 
d) No ens demanes diners perquè no te'n donarem.