dissabte, 19 de maig de 2012

Treball de Finis Mundi


Este treball és per a repassar el llibre. La seua realització pujarà fins a un màxim de 2 punts en la nota final de lectura.
Data límit d’entrega: divendres, 25 de maig

•Fitxa bibliogràfica : autora, títol, editorial, data i lloc d’edició.
•Tipus de narrador que apareix en esta novel·la. Justifica la teua resposta amb cites textuals.
•Breu resum de l’argument (mitja pàgina).
•Caracterització dels personatges principals (Mattius, Michel i Lucía) recolzada amb cites textuals. Descriu les ocupacions principals de joglars i clergues medievals utilitzant cites de la novel·la.
Localitza en un mapa on comença la història, aproximadament. Després assenyala-hi  els tres llocs on es troben els eixos del temps. Caracteritza’ls breument recolzant-te en cites textuals.
•¿En quina època transcorre l’acció? Justifica la teua resposta amb cites textuals.
•És el final tal com tu l'esperaves? En cas afirmatiu, afig algun detall per a fer-lo «perfecte». En cas contrari, escriu un nou final.
• Investiga sobre dos o tres dels temes presents en la novel·la:
                    Importància dels gremis professionals en l’Edat Mitjana.
                    El Camí de Santiago com a vehicle d’intercanvi cultural en l’Edat mitjana
                    Influència dels comentaris del Beat de Liébana en l’Edat Mitjana.
                    Stonehenge: misteris entorn de la seua data i motiu de construcció.
                    Buscar dades dels fets històrics més rellevants entorn de la fi del primer mil·lenni.
                    L’èpica medieval: els cantares de gesta que es mencionen en la novel·la.
                    Lucía i Alinor: dos dones excepcionals en la seua època.
                    Al llarg de la història de la humanitat, hi ha hagut moltes persones que han realitzat   prediccions. Explica alguna d'elles. És possible predir el futur? I canviar-lo?
                    Es parla de bruixots, mags, meigues… i de màgia o bruixeria blanca i negra. Existeixen les bruixes? Quin és el seu poder i d’on l'obtenen?
•Valoració personal de l'obra.