dimarts, 15 de febrer de 2011

Els drets de les persones amb discapacitat

“...A fi que les persones amb discapacitat puguen viure de forma independent i participar plenament en tots els aspectes de la vida, els Estats Membres adoptaran mesures pertinents per assegurar l’accés de les persones amb discapacitat, en igualtat de condicions amb les altres, a l’entorn físic, el transport, la informació i les comunicacions, inclosos els sistemes i les tecnologies de la informació i les comunicacions, i a altres serveis i instal·lacions oberts al públic o d’ús públic, tant en zones urbanes com rurals.”

EN LECTURA FÀCIL
Perquè les persones amb discapacitat puguen viure de forma independent, hem de garantir l’accés a tots els llocs: edificis, escoles, hospitals, vivendes. Així com als llocs de treball i als carrers. També hem de garantir que la informació arribe a totes les persones.

Les línies anteriors, tretes del material didàctic de l'ONCE, t'ajuden a inspirar-te per a fer el cartell?

També et pot ser útil consultar la pàgina Com es fa un cartell. O veure'n  molts a cartell publicitari.