dimecres, 8 de juny de 2011

Tipus de textos

Després de llegir un text hem de pensar qui és l'emissor i el receptor, el tipus de text i les funcions del llenguatge que hi predominen. Hem de trobar el tema i les idees fonamentals.

Recordem una classificació dels textos:
1-Textos narratius: Són els que conten accions i fets de persones o personatges:

a-Notícies de periòdics, de ràdio, de televisió.
b-Novel·les. Narracions llargues.
c-Contes. Narracions curtes.
d-Textos teatrals.
e-Poemes narratius.
 
2-Textos descriptius: Fonamentalment volen fer transmetre com són les coses, els objectes, les persones, els llocs, etc.

3-Textos conversacionals o de diàleg: Són aquells que reflecteixen diàlegs entre persones o personatges.

4-Textos expositius o instructius: són els que pretenen informar sobre algun aspecte.

5- Textos argumentatius: són els que expliquen raons favorables a una opinió.

6- Textos poètics o retòrics: La seua finalitat primordial és la bellesa expressiva.