dimarts, 4 de juny de 2013

A voltes amb el casc

Esta és la resposta que un altre lector ha enviat al diari EL PAÍS. Fixa't en quina és la seua tesi i amb quins arguments la defensa. I tu, que en penses? Series capaç d'escriure, a favor o en contra, d'aquest tema?Argumenta la teua opinió i presenta-la adequadament: introducció, diferents paràgrafs, conclusió...


A voltes amb el casc

            En una carta publicada diumenge 2 de juny, Rafael Matesanz exposa els seus arguments a favor de l'obligatorietat del casc per circular amb bicicleta en zones urbanes. Estic segur que s'haurà adonat en el seu treball que una part important de donants d'òrgans han estat víctimes d'accidents domèstics en situacions aparentment banals (relliscades en banyeres i escales, accidents a la cuina ...) i sobretot en accidents de trànsit que no impliquen ciclistes. Per lògica, hauria de ser el seu desig que el casc fos també obligatori a casa i per a tots els que viatgen amb cotxe. No estic d'acord.

            Al meu entendre, la millor estratègia per disminuir els accidents en ciutat és ... ¡Disminuir els accidents! És a dir, evitar en el possible situacions perilloses, separant els dos tipus de trànsit (carrils bici), reduint la velocitat dels cotxes, reduint el trànsit (transport públic eficient i barat) i també educant als conductors a ser més respectuosos.

            És una solució que necessita més treball i inversió i no és estrany que alguns polítics preferisquen un pegat barat com el casc obligatori, una imposició poc fa per reduir el risc d'accidents. De totes maneres, mai estarà prohibit portar casc, fins i tot a casa, per als que vulguen. - Sergio Rezzonico. Ciclista urbà.                                
(Cartes al director, EL PAÍS 4 de juny del 2013)