dimecres, 12 de juny de 2013

Analfabetisme a Espanya

          Ara aprendràs a fer gràfics per a representar estadístiques, com aquest.
        
            Analfabets     Alfabets
1800      75 %                 25 %
1900      64 %                 36 %
2000        3 %                 97 %

1. Obri un full de càlcul de Libre Office.
2. Escriu a la casella A1  "Analfabets" i a la B1 "Alfabets".
3. Escriu la xifra d'analfabets a l'any 1800 "75" a la casella A2 i "25" a la B2.
4- Selecciona amb el cursor les caselles A1, A2, B1 i B2. Ves a insertar i després a Gràfic.
5. Selecciona el tipus de gràfic circular i passa a Següent tres vegades.
6. En Títol de gràfic escrivim "Analfabetisme a Espanya (1800)". Passa a la següent finestra i a Finalitzar.
7. Repeteix el procés per als anys 1900 i 2000 als fulls 2 i 3.